Jaarrekening

Iedere ondernemer dient een boekhouding bij te houden. Dat is niet alleen wettelijk verplicht maar eveneens noodzakelijk voor een ondernemer om inzicht in zijn / haar bedrijf te hebben. Oosterkamp Finance stelt voor iedere ondernemer een rapport op waarop dit overzicht gegeven wordt. Inzicht hoe uw resultaat tot stand is gekomen en overzicht van uw bezittingen en schulden.

Heeft u een BV dan zorgt Oosterkamp Finance voor de deponering bij de kamer van koophandel en het opstellen van de notulen van de aandeelhoudersvergadering.