Weet je wanneer je voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komt?

zelfstandigenaftrekEr is momenteel veel te doen over de zelfstandgienatrek. De overheid is bezig dit voordeel voor de ondernemer in te perken. Allerlei zelfstandigen organsiaties zoals ZZP-Nederland en Zelfstandigen Bouw zijn een actie gestart een petitie te ondertekenen om de afschaffing van de zelfstandigen aftrek te voorkomen. Bij de presentatie van het belastingplan 2014 heeft de overheid wat betreft de zelfstandigenaftrek voor 2014 geen maatregelen getroffen. Voor 2015 zijn er wel plannen om de zelfstandigenaftrek in te perken.

Maar wat is zelfstandigenaftrek en hoe kom je hiervoor in aanmerking?

Ten eerste moet je als ondernemer worden gekwalificeerd. De voorwaarden waar je aan moet voldoen zijn o.a. op de site van de belastingdienst te lezen. Daarnaast moet je aan het urencriterium van 1225 per kalenderjaar voldoen.

Voldoe je aan de voorwaarden dan heb je recht op een aftrek op de winst uit onderneming. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek voor 2013 is € 7.280.

Voorbeeld: Als je een winst uit onderneming hebt behaald van € 35.000 en je voldoet aan de voorwaarden om als ondernemer aangemerkt te worden en je hebt meer dan 1225 uur aan je onderneming besteedt. Dan heb je recht op een aftrek van € 7.280. De belastbare winst uit onderneming bedraagt nu € 27.720. Bij een belastingtarief van 42% betaal je dus € 3.057 minder belasting.
Let op: Alle uren die je aan je onderneming besteedt kun je meetellen voor de bepaling van het aantal uren. Dus directe of indirecte uren. Alle uren die je aan je onderneming hebt besteedt vallen hieronder. Het doet er in principe niet toe hoeveel directe of indirecte uren je aan je onderneming hebt besteedt. Als je maar kunt aantonen dat je deze uren gewerkt hebt.

Startersaftrek

Voor starters geldt nog een extra aftrek. Ben je in één of meer van de afgelopen 5 jaar geen ondernemer geweest en heb je niet meer dan 2 maal startersaftrek genoten dan heb je recht op een extra (starters)aftrek van € 2.123 (2013)
Dit betekent in het bovenstaande voorbeeld dat je op de winst een bedrag van €2.123 in mindering brengt en dat je belastbare winst nu €25.597 bedraagt. Over dit bedrag betaal je dus € 892 minder belasting.

Berekening:
Winst uit onderneming:              € 35.000
Zelfstandigenaftrek      €   7.280
Startersaftrek               €   2.123
Ondernemersaftrek                    €   9.403
Belastbarewinst                          € 25.597

Wil je meer weten over zelfstandigenaftrek en startersaftrek of wil je weten of je voor meer ondernemersfaciliteiten in aanmerking komt neem contact op met Administratiekantoor Oosterkamp Finance.