Voorkom hoge box 3 heffing met een open fonds voor gemene rekening!

Bezit u vermogen dat belast wordt in box 3? Dan betaalt u mogelijk veel belasting over uw kapitaal. De belastingheffing in box 3 is namelijk gebaseerd op een verondersteld – “forfaitair” – rendement, dat vaak fors hoger ligt dan het werkelijke rendement. U kunt dit mogelijk voorkomen door het vermogen voor het einde van dit jaar onder te brengen in een open fonds voor gemene rekening.

Op Prinsjesdag zijn de forfaitaire rendementen en belastingtarieven die zullen gelden in 2019 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat voor hogere vermogens de belastingdruk toeneemt ten opzichte van 2018. Het is mogelijk de hoge belastingdruk te voorkomen door het vermogen vóór het einde van dit jaar onder te brengen in een open fonds voor gemene rekening. Het op Prinsjesdag verschenen Belastingplan 2019 heeft hierin geen wijziging gebracht. Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van uw vermogen in een “spaar”-BV. Wij kunnen met u bespreken wat in uw situatie past en voor u berekenen wat uw mogelijke voordeel is.

Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via rene@oosterkampfinance.nl of 055-2032041.