Weet je of je (deels) je WW-uitkering moet terug betalen als je met een WW-uitkering een bedrijf bent gestart.

Starten met een WW-uitkering

Als je voor 1 januari 2013 bent gestart met je bedrijf zul je je realiseren dat je de WW-uitkering mogelijk deels moet terugbetalen. Hoe zit dat nu eigenlijk?

Je hebt van het UWV de mogelijkheid gekregen om vanuit een WW-uitkering je eigen bedrijf op te zetten. Je hebt in de onderzoeksperiode besloten om definitief voor jezelf te beginnen met behoud van WW-uitkering. Je bent enthousiast begonnen en het ondernemerschap is je goed bevallen. Na de periode van 6 maanden heb je besloten om je bedrijf voort te zetten en je hebt een inkomen weten te realiseren met je bedrijf.

Je hebt in wezen een periode dubbel inkomen gehad. Namelijk je hebt inkomen uit je bedrijf gehad en je hebt een WW-uitkering ontvangen. Wat gebeurt er nu met de WW-uitkering die je ontvangen hebt? Mag je die houden of moet je die (deels) terug betalen.

Wat moet je nu terugbetalen van je WW-uitkering

Dat is afhankelijk van de datum waarop je bent gestart.

  • Ben je voor 1 januari 2013 gestart. Dan heb je de WW-uitkering als voorschot ontvangen en wordt dit later verrekend met je inkomen als zelfstandige. Lees verder hoe je kunt uitrekenen wat je mogelijk terug moet betalen.
  • Ben je op of na 1 januari 2013 gestart. Ervan uitgaande dat je hebt besloten om 29% minder WW-uitkering te ontvangen. Dan hoef je de uitkering niet terug te betalen. Als je een toeslag hebt ontvangen wordt dit als voorschot uitbetaald en wordt dit verrekend met je inkomsten als zelfstandige.

Wat moet je nu terugbetalen van je WW-uitkering als je voor 1 januari 2013 bent gestart?

Op de site van het UWV staat een rekenhulp waarmee je kunt uitrekenen wat je waarschijnlijk terug moet betalen. Om deze rekenhulp in te vullen heb je de volgende gegevens nodig:

  • Brief van UWV waarin beslissing staat dat je WW-uitkering krijgt.
  • Schatting van je belastbare Winst uit bedrijf over twee kalenderjaren (na aftrek zelfstandigenaftrek, Mkb vrijstelling etc).

Vul vervolgens de gevraagde gegevens in. Heb je de rekenhulp ingevuld dan zie je een schema wat je mogelijk terug moet betalen. Als je weinig of geen winst hebt behaald dan zie je wat je mogelijk nog krijgt van het UWV. De rekenhulp is een indicatie van het bedrag maar geeft je wel inzicht van wat je kunt verwachten.

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de winst uit onderneming of invullen van de rekenhulp? Neem contact op met Administratiekantoor Oosterkamp Finance.

bron: www.uwv.nl