Weet je wanneer je voor Kleinschaligheids-Investeringsaftrek (KIA) in aanmerking komt?

Bedrijven die meer dan € 2.300 en minder dan € 309.693 (2015) op jaarbasis investeren hebben recht op Kleinschaligheids-investeringsaftrek. Dit is een extra aftrek van de belastbare winst. Onder welke voorwaarden en welk bedrag afgetrokken mag worden beschrijf ik hieronder in het bijzonder voor Eenmanszaken / ZZP’ers.

Begrip Investeren

Om vast te stellen welke bedragen als investering worden aangemerkt dien je eerst te weten wat een investering is.
Investeren: Kosten van aanschaffing of verbetering en voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel voorzover deze kosten ten laste van het bedrijf komen.
Tot investeringen behoren niet: o.a. kosten die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden (verhuur)  en personen auto’s. (Tenzij personenauto aan CO2 uitstoot eisen voldoet)

Voorwaarden Kleinschaligheids-Investeringsaftrek (KIA)

Kleinschaligheids-Investeringsaftrek geldt voor zowel eenmanszaken als B.V.’s en N.V.’s . Indien er geïnvesteerd is, is er mogelijk recht op Kleinschaligheids-Investeringsaftrek. Investeringen die kleiner zijn dan € 450,00 ex BTW komen niet voor Kleinschaligheids-Investeringsaftrek in aanmerking. Andere investeringen wel. De investering dient in één kalenderjaar te zijn gedaan. Het totaal van de investeringen dient groter te zijn dan € 2.300 en lager dan € 309.693.

Hieronder een tabel met de bedragen die je in aftrek van de belastbare winst kunt brengen:

Kleinschaligheids Invensterings Aftrek KIA 2015

 

Plan je investeringen!

Wil je bijvoorbeeld in het huidige jaar 2015 voor € 1.500 investeren dan kom je niet aanmerking voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Maar wil je volgend jaar voor ongeveer € 1.000 investeren. Dan kun je het beste deze investeringen in één jaar doen zodat je in totaal in één kalenderjaar € 2.500 hebt geïnvesteerd. Je mag dan € 700,00 van de winst aftrekken. Als je 42% belasting betaald scheelt je dat mooi € 294.

Naast kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) bestaan er nog meer investeringsaftrek mogelijkheden. Deze heten Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het gaat hier te ver om deze regelingen te bespreken. Lees hiervoor de site van Agentschap NL en de website van de belastingdienst.

Let op: Bij de aangifte kies je ervoor dat je gebruik wilt maken van de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Ben je vergeten deze aftrek in de aangifte inkomstenbelasting op te nemen? Je kunt je dit nog wijzigen totdat de aanslag definitief is vastgesteld. Daarna zijn er geen mogelijkheden meer om dit te wijzigen.

Heb je vragen over dit onderwerp laat een reactie achter of neem contact op met Administratiekantoor Oosterkamp Finance

Contact