Weet je hoe je zelf de aangifte omzetbelasting moet doen?

Ik las onlangs een stuk op www.ikwordzzper.nl dat de meerderheid namelijk 53% van de zzp’ers de boekhouding zelf doet. Toen ik dat las vroeg ik mij af of die zzp’ers weten hoe zij de aangifte omzetbelasting in moeten vullen. Hieronder een uitleg voor een zzp’er / kleine zelfstandige.

Registeren van Omzet, Inkoop en kosten

Afhankelijk hoe je je administratie bijhoudt zul je bij moeten houden wat je verkocht hebt en wat je aan inkopen en kosten betaald hebt.
Dit doe je door de verkoopfacturen die je verstuurd hebt en de kasverkopen die je gedaan hebt op een overzichtelijke manier te bewaren en te registreren.
Betalingen van inkopen / kosten bewaar en registreer je ook op een overzichtelijke manier.

Hieronder maak ik een onderscheid in hoe je de verkopen en betalingen van inkopen / kosten registreert.

Let op: Als je een betaling ontvangt van inkopen of kosten (creditfactuur) dan betreffen dit negatieve kosten en geen omzet! Datzelfde geldt voor een credit verkoopfactuur die je terugbetaald of verrekend. Dit is negatieve omzet en zijn dus geen kosten! Houd dit goed in de gaten bij het doen van de aangifte omzetbelasting.

Verkopen en aangifte omzetbelasting doen:

Altijd een leuk moment je hebt een product verkocht of je hebt een opdracht / klus gedaan en je mag een factuur sturen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je per kas verkopen hebt gedaan.

Alle omzet registreer je afhankelijk van hoe je de administratie voert. Maak je gebruik van boekhoudsoftware doe dit dan door een verkoopboek en een kasboek bij te houden. De omzet en btw wordt geboekt op een aparte omzet- en btw-rekening. Het softwareprogramma weet aan de hand van de btw code die je invoert (hoog / laag / verlegd / nul% of vrijgesteld) welke btw je moet afdragen. (Het gebruik van de goede BTW code is essentieel voor het doen van de btw aangifte)

Werk je met Excel houd dan een apart blad voor verkopen op rekening bij en gebruik een apart kasboek (zie hieronder) waarin je apart je omzet en inkopen / kosten registreert. In een aparte kolom houd je bij welke btw er van toepassing is.

Inkopen / kosten en aangifte omzetbelasting doen:

Op het moment dat je kosten maakt of inkopen doet krijg je hier een factuur of kassabon voor. Maak je gebruik van boekhoudsoftware dan registreer je alle inkopen / kosten die je via de bank betaald in het inkoopboek. Maak je gebruik van Excel dan registreer je alle inkopen / kosten in een apart tabblad. In een aparte kolom houd je de betaalde btw bij.

Kasboek:
Verkopen / Inkopen / kosten die je per kas ontvangt / uitgeeft houd je in een kasboek bij. Zie hieronder een voorbeeld van een kasboek. Op internet zijn verschillende versies van kasboeken te vinden. Onderstaand kasboek heb ik van http://www.kasboeksoftware.nl/kasboek_ms.html gehaald.

Aangifte omzetbelasting doen

Aangifte omzetbelasting doen

De meeste zzp’ers, kleine zelfstandigen doen per kwartaal aangifte omzetbelasting. Momenteel krijg je van de belastingdienst nog een brief met een uitnodiging om aangifte omzetbelasting te doen. Met ingang van 1 januari 2014 krijg je geen uitnodiging per post meer. Je kunt wel via de site van de belastingdienst op het ondernemers gedeelte instellen dat je een herinnering krijgt per e-mail.

Boekhoudsoftware – aangifte omzetbelasting

Ik ga er van uit dat je per kwartaal aangifte omzetbelasting doet. In boekhoudsoftware maak je een selectie voor welk kwartaal je aangifte omzetbelasting wilt doen. Als je de btw codes goed hebt gebruikt dan krijg je via een rapport de btw aangifte gepresenteerd. Je hoeft nu alleen nog maar op het ondernemers gedeelte van de belastingdienst de aangifte in te vullen. Welke bedragen je moet invullen en op welke plek kun je meestal bijna letterlijk van de uitdraai overnemen. Accountants en administratiekantoren maken vaak gebruik van aangifte software en doen de aangifte rechtstreeks vanuit hun boekhoudpakket.

Excel – aangifte omzetbelasting

Als je met behulp van Excel de aangifte omzetbelasting wilt doen kost het je wat meer moeite. Je zult van de betreffende periode waarover je aangifte omzetbelasting wilt doen een optelling van de omzet en de bijbehorende btw moeten maken. Let op: Factuurdatum is leidend voor de periode waarin je de betreffende factuur meeneemt in de aangifte. De uitkomst van de btw vul je afhankelijk van de soort verkopen in bij vraag 1a omzet hoog of vraag 1b omzet laag. Hetzelfde doe je voor de btw welke op de inkoop- en kostenfacturen zit. Je hoeft nu alleen de btw op te tellen en niet de netto bedragen van de inkoop / kosten. De uitkomst van de btw op inkopen / kosten vul je in bij vraag 5b. voorbelasting op het aangifte formulier.

Aanvullende regels

Voor veel bedrijven is het voldoende om bovenstaande informatie te verzamelen en zo de aangifte omzetbelasting te doen. Echter heb je te maken met BTW verlegd bijvoorbeeld in de Bouw dan zijn er aanvullende regels aan de orde. Hierover schrijf ik op een later moment meer. Doe je zaken met het buitenland dan heb je eveneens met aanvullende regels te maken. Heb je vragen? Neem contact op met Oosterkamp Finance of je eigen Boekhouder / Accountant.

Formulier Aangifte omzetbelasting doen

Welke Omzetbelasting kun je wel niet verrekenen / terugvorderen.

Je kunt niet altijd alle BTW die op de factuur of kassabon vermeld staat terugvorderen / verrekenen. Je moet er op letten dat je alleen btw verrekend / terugvordert die er ook echt btw op de factuur staat vermeld. En voor btw op kassa bonnen dienen de NAW gegevens van je bedrijf vermeld te worden.

Er zijn daarnaast ook kosten waarvan je de btw niet kunt terugvorderen.